Ürün Stok ve Fiyat Güncelle

Mağazanızadaki satışta olan ürünlerin fiyat ve stok güncellemeleri için kullanılması gereken servistir

URL = https://www.mutlubebek.com/api/integration/update-advert-stock-price

Request :

Parametre Değer Zorunlu Açıklama
APIToken string Evet Ayarlar bölümünden alacağınız Api Key
APISecret string Evet Ayarlar bölümünden alacağınız Api Secret
Data AdvertItem[] Evet Güncellenmek istenen ürünşerin listesi

AdvertItem :

Parametre Değer Zorunlu Açıklama
Barcode string Evet Ürünün barkod numarası. Sistemde kayıtlı bir ürün satılmak isteniyorsa bu veri o ürünün barkodu olarak gönderilmelidir
SalePrice string Evet Mutlubebek üzerindeki satış fiyatı. string olarak ve bin ayracı (örn: 1.000,00) olmadan gönderilmelidir
MarketPrice string Evet Piyasa satış fiyatı. string olarak ve bin ayracı (örn: 1.000,00) olmadan gönderilmelidir
Stock long Evet Stok miktarı

Response :

{
  "success": true,
  "message": ""
}
{
  "success": false,
  "message": "Hata Mesajı"
}