Ürün Oluşturma

Mağazanıza ürün eklerken kullanmanız gereken servistir.

URL = https://www.mutlubebek.com/api/integration/create-advert

Request :

Parametre Değer Zorunlu Açıklama
APIToken string Evet Ayarlar bölümünden alacağınız Api Key
APISecret string Evet Ayarlar bölümünden alacağınız Api Secret
Name string Evet Ürününüzün adı
Brand string Evet Marka bilgisi. Sistemde isim ile eşleşen marka ile kayıt edilir. Herhangi bir marka ile eşleşmezse marka mağazadan istenir
ModelNo string Evet Ürününüzün varyasyon için kullanılan model numarası
ShortDescription string Evet Ürünün kısa açıklaması
ShippingPrepareDay int Evet Sipariş onaylandıktan sonra kaç günde
ShowProduct boolean Evet Ürünün aktif olarak gösterilip gösterilmeyeceğini belirler
BarcodeNo string Evet Ürünün barkod numarası. Sistemde kayıtlı bir ürün satılmak isteniyorsa bu veri o ürünün barkodu olarak gönderilmelidir
StockCode string Evet Ürününüzün stok kodu
SalePrice string Evet Mutlubebek üzerindeki satış fiyatı. string olarak ve bin ayracı (örn: 1.000,00 için 1000,00 olarak) nokta olmadan gönderilmelidir
MarketPrice string Evet Piyasa satış fiyatı
TaxRate int Evet Vergi oranı (0,1,8,18 olmalı)
Stock long Evet Stok Miktarı
Desi string Evet Desi bilgisi. Bilinmediği durumlarda ağırlık ta gönderilebilir
Description string Evet Ürünün Açıklaması
DeliveryAndShipping string Evet Teslimat bilgisi
Images string[] Evet Resimlerin URL'leri. Maksimum 5 tane gönderilmelidir. Birinci gönderilen resim ürünün ana resmi olacaktır

Response :

{
  "success": true,
  "message": ""
}
{
  "success": false,
  "message": "Lütfen xxx belirtiniz"
}